من اسماعیل شاکری به شما کمک می کنم در لحظه زندگی کنید و از زندگی لذت ببرید و به سادگی به خواسته هایتان برسید.

محقق و مدرس قانون جذب

طراح انواع سوپر فایل های سابلیمینال برای برنامه ریزی مجدد ضمیر ناخودآگاه

طراح انواع مراقبه های امواج مغزی و شارژ چاکراها

رهایی از افکار منفی

پاکسازی و برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه

به کنترل گرفتن قدرت ضمیر ناخودآگاه

هنر نه گفتن ، پیشرفت رشد شخصیتلفن: 03134368459 موبایل: 09133044484


آدرس: اصفهان خیابان جابر 5 آذر کوچه پارک 1برای هر گونه پیشنهاد و انتقاد از فرم زیر استفاده کنید.