اسماعیل شاکری مدرس قانون جذب ، طراح انواع مراقبه های امواج مغزی و شارژ چاکراها ، پاکسازی ضمیر ناخودآگاه ، به کنترل گرفتن قدرت ضمیر ناخودآگاه ، هنر نه گفتن ، پیشرفت رشد شخصیتلفن: 03137884816 موبایل: 09133044484


آدرس: اصفهان بلوار شفق کوی نور برج بهدیس 2 طبقه 10 واحد 1010برای هر گونه پیشنهاد و انتقاد از فرم زیر استفاده کنید.