خانه

  • خانه

خداوند سرنوشت هیچ قوم را تغییر نمی دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند. (الرعد 11)

خداوند هیچ نعمتی را که به گروهی داده تغییر نمی دهد جز آنکه آنها خودشان را تغییر دهند. (انفال آیه 53)
 
و هنگامی بندگان من،از تو در مورد من سوال کنند. به آنها بگو من نزدیکم. اجابت میکنم درخواست درخواست کننده را، به هنگامی که مرا می خواند. پس باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیارند تا راه را بیابند.(بقره آیه 186)

خدا این قدرت را به همه ما داده تا با استفاده از قانون جذب و ساخت باورهای قدرتمند کننده زندگیمان را آن گونه که می خواهیم خلق کنیم.

اگر شما به آنچه در این سایت می آموزید به شکل دقیق در زندگیتان عمل کنید زندگیتان کاملا تغییر خواهد کرد.

آموزش قانون جذب به صورت کاربردی

خانه قانون جذب
جذب عشق

سابلیمینال جذب عشق

شارژ 7 چاکرا

شازژ 7 چاکرا
نه گفتن

قدرتمند نه بگوییم

به بالای صفحه بردن
باز کردن چت
سلام????
چگونه می توانم کمک کنم؟