دوست عزیز به تست سنجش افسردگي، اضطراب و استرس خوش آمدید.

فهرست زير در مورد بخشي از مسائل و مشکلاتي است که ممکن است شما با آن روبرو شده باشيد. لطفاً هر يک از عبارات را به دقت بخوانيد و پاسخ دهيد که اين مشکل از هفته گذشته تا به حال چه اندازه براي شما رخ داده است.

1.از چيزهاي بسيار جزئی ناراحت می‌شوم.
2.دهانم خشک می‌شود.
3.احساس خوبي نسبت به خود و ديگران ندارم.
4.نفس کشيدنم سخت شده است. ( بدون مشکل جسمي)
5.احساس می‌کنم طاقتم تمام شده است.
6.بيش از حد به مسائل حساسيت نشان می‌دهم.
7.احساس ضعف و سستي در بدنم دارم.( به طوري که به‌سختی روي پاهايم می‌ایستم)
8.رسيدن به آرامش برايم دشوار است.
9.در هنگام آشفتگي زماني آرام می‌گیرم که عوامل ناراحت کننده از بين بروند.
10.احساس می‌کنم توان تحمل چيزي را ندارم.
11.خیلی زود ناراحت و آشفته می‌شوم.
12.براي انجام کارهاي خود، انرژي بسيار زيادي(بيش از حد) مصرف می‌کنم.
13.احساس دل‌تنگی و غمگيني دارم.
14.هر زمان کارهايم به عقب می‌افتد دچار بی‌قراری می‌شوم.
15.احساس غش و ضعف می‌کنم.
16.احساس می‌کنم که علاقه‌ام را نسبت به همه چيز از دست داده‌ام.
17.به اندازه ديگران احساس با ارزش بودن نمی‌کنم.
18.احساس می‌کنم زودرنج شده‌ام.
19.بدون دليل عرق می‌کنم.( دست‌هایم خيس عرق می‌شوند)
20.بدون هيچ دليلي احساس ترس می‌کنم.
21.حس می‌کنم که زندگي ديگر برايم ارزش ندارد.
22.به‌سختی، خستگي از تنم بيرون می‌رود( پس از استراحت هنوز احساس خستگي می‌کنم)
23.به‌سختی و دشواري لقمه را قورت می‌دهم.
24.از کارهايي که انجام داده‌ام هيچ لذتي نمی‌برم.
25.بدون دليل قلبم نامرتب می‌زند.( افزايش ضربان قلب يا تپش کم )
26.احساس نااميدي و غمگيني می‌کنم.
27.خیلی زود رنج و تحریک پذير شده‌ام.
28.احساس می‌کنم به مرز وحشت زدگي رسیده‌ام.
29.بعد از عصبانيت و آشفتگي به‌سختی آرام می‌شوم.
30.فکر می‌کنم انجام کارهاي بی‌ارزش و عجيب ام بالاخره باعث دردسر من می‌شوند.
31.نمی‌توانم علاقه و ميل خود را به چيزي نشان دهم.
32.تحمل ندارم ببينم که در کارهايم وقفه به وجود آمده يا به هم ريخته شده است.
33.احساس می‌کنم که تنش دارم و تحت فشار عصبي هستم.
34.خيلي زياد احساس بي ارزش بودن می‌کنم.
35.تحمل چيزي که مانع از انجام کارهايم شود را ندارم.
36.احساس وحشت زدگي می‌کنم.
37.در زندگي من چيزي که مرا به آينده اميدوار کند، وجود ندارد.
38.احساس می‌کنم زندگي برايم بي معني و مفهوم است.
39.احساس بی‌قراری می‌کنم.
40.از این‌که ممکن است دچار هراس شده و انگشت‌نما شوم، ناراحت می‌شوم.
41.دست‌هایم لرزش دارد.
42.شروع هر کاري برايم مشکل و دشوار است.