دوست عزیز به تست فعال بودن چاکراها خوش آمدید.

با توجه به سوال های زیر پاسخ دهید

مراقبه حرفه ای شارژ 7 چاکرا

 پیج اینستاگرام مدار موفقیت شاکری پیج اینستاگرام مدار موفقیت شاکریکانال تلگرام مدار موفقیت شاکری کانال تلگرام مدار موفقیت شاکری

آدرس ایمیل

قسمت اول:(چاکرای قرمز)


۱- آیا شما با جسم خود راحت هستید و خیلی کم مریض می شوید؟

۲- آیا شما به همه اهداف خود رسیده اید؟

۳- آیا شما شخصی احساساتی هستید و دوست دارید به هر دلیلی دعوا کنید؟

۴- آیا انگیزه قوی برای زندگی کردن دارید و از زندگی خود لذت می برید؟

قسمت دوم: (چاکرای نارنجی)


1- آیا شما از بیماری آسم و یا آلرژی رنج می برید؟

2- آیا ذهن خلاقی دارید و توانایی درک وضعیتهای مختلف را دارید؟ (از نظر عقلی و احساسی)

3- آیا شما آدمی مطمئن ، پیشرو و علاقمند هستید؟

4- آیا شما با احساساتتان در ارتباط هستید و به آن ها اعتماد دارید؟

قسمت سوم: (چاکرای زرد) 


1- آیا هیچ مشکل گوارشی مانند زخم معده ، یبوست و یا اسهال و بیماری دیابت ندارید؟

2- آیا شما فردی باهوش هستید و حافظه ای استثنایی دارید و چیزهای جدید را بسرعت یاد می گیرید؟

3- آیا می توانید بگویید که ضمیر شما در توازن است و آیا آنقدر با خود راحت هستید که در مواقعی که اشتباه کرده اید آن را بیان کنید؟

4- آیا شما به قدرت برتر اعتقاد دارید و آیا به راحتی درباره اعتقاداتتان بحث می کنید؟

قسمت چهارم: (چاکرای سبز)


1- آیا تنفسهای شما عمیق است و در لحظه های پراسترس تنفسهای شما همچنان عمیق می ماند؟

2- آیا بدون احساس گناه و یا پشیمانی می توانید به مردم نه بگویید؟

3- آیا شما فردی مهربان هستید و بندرت غیبت می کنید؟

4- آیا شما شخصی دوست داشتنی و بخشنده هستید و از حسادت بدور می باشید؟

قسمت پنجم: (چاکرای آبی)


1. آیا شما بندرت گلو درد دارید و بندرت در شانه ها و فک خود احساس تنش می کنید؟

2. آیا شما شخصی منظم هستید و توانایی خوبی برای نقشه کشیدن دارید؟

3. آیا فکر می کنید که فردی امانت دار هستید و آیا صادق و وظیفه شناس هستید؟

4. آیا همیشه در مکالمات خود صداقت دارید و بدون توجه به موقعیت با همه صادق هستید؟

قسمت ششم: (چاکرای لاجوردی)


1. آیا خوب می خوابید و صبحها براحتی از رختخواب بلند می شوید؟

2. آیا به بینش و باطن خود عقیده دارید و آیا دارای تخیلات قوی هستید و می توانید بین تخیلات و واقعیت مرزی بگذارید؟

3. آیا کاملاً بوجود خود واقفید و به همین دلیل در افکار خود ترس و اضطراب کمی دارید؟

4. آیا با ضمیر ناخودآگاه خود در ارتباطید و آگاهی و بینش قوی دارید؟

قسمت هفتم: (چاکرای بنفش)


1. آیا بدن شما احساس پاکیزگی می کند و سیستم لنفاوی شما عملکرد راحتی دارد؟

2. آیا شما این تصور را از خود دارید که به شما الهام می شود و آیا الهامات شما بدون محدودیت است؟

3. آیا روح شما آگاه است؟

4. آیا احساس می کنید که هدف و روح معنوی دارید؟